Arhiva proračuna

1. Proračun Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

2. Izmjena i dopuna Proračun Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2009)

3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 55/2009)

4. Proračun Grada Novog Marofa za 2009. godinu (Konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

5. Izmjena i dopuna Proračun Grada Novog Marofa za 2009. godinu (Konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2009)

6. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2009. godinu ( Konsolidirani )
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 55/2009),

7. Projekcija Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje 2009.-2011. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 40/2008)

8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2009)

9. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2008. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2009)

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 39/2009)

11. Proračun Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

12. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

13.Proračun Grada Novog Marofa za 2010. godinu (Konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

14. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2010. godinu (konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

15. Projekcija Proračuna Grada   Novog Marofa za razdoblje od 2010. – 2012. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

16. Plan razvojnih programa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 15/2010)

18. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog  Marofa za 2009. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 15/2010)

19. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 31/2010)

20. Odluka o prihvaćanju investicija
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

21. Odluka o prenamjeni kredita
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 33/2010)

22. Proračun Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

23. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 12/2011)

24. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

25. Proračun Grada Novog Marofa za 2011. godinu (konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

26. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu (konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 12/2011)

27. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu (konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

28. Projekcija Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje 2011. – 2013. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

29. Projekcija Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje 2011. – 2013. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 12/2011)

30. Projekcija Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje 2011. – 2013. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

31. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 12/2011)

33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

34. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 38/2011)

35. Program javnih potreba u kulturi Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

36. Program javnih potreba u športu Grada Novog Marofa za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 35/2010)

37. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2011)

38. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2011)