Članice i članovi Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Mladen Benjak, ing.građ.

Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Novog Marofa:
Zvonimir Puškadija
Miro Sabolić
   

POPIS ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG MAROFA

Gradsko vijeće konstituirano 14.6.2017.

R.BR. IME I PREZIME STRANAČKA PRIPADNOST
1. Božo Antolić Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
2. Kruno Antolić, ing.poljoprivrede  Hrvatska seljačka stranka (HSS)
3. Ninoslav Bartolec  Narodna stranka – Reformisti
4. Mladen Benjak, ing.građ.  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
5. Ivica Čunović, ing.  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
6. Nada Ključarić  Hrvatska seljačka stranka (HSS)
7. Mirjana Kuzelj Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS)
8. Zdravko Maltar, ing.geotehnike  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
9. Silvio Oštrek  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
10. Josip Pofuk  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
11. Vinko Pošta, ing.  Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
12. Zvonimir Puškadija  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
13. Boris Ravić, mag.iur.  Hrvatski laburisti-Stranka rada-Laburisti
14. Miro Sabolić  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
15. Ines Sekovanić, mag.inf.  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
16. Mladen Smoljanec, mag.oec.  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
17. Vladimir Vuger  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)