NATJEČAJ za podnošenje ponuda radi dodjele u zakup sportske dvorane u vlasništvu Grada Novog Marofa u Dječjem vrtiću Novi Marof za pedagošku godinu 2017./2018.

259

Download

OBRAZAC PONUDE:

Podijeli objavu