O GRADU

Grad Novi Marof
Trg hrvatske državnosti 18054175177145093_grb
42 220 Novi Marof

OIB: 71070402969
MB: 2657007
Tel.: 042 / 611- 023
Fax: 042 / 611- 446
Web adresa: devnm.xmstudio.info
Email adresa: grad-novi.marof@vz.t-com.hr
Dan grada   13. lipanjPoložaj

4642878793346361_nmGrad Novi Marof smješten je u južnom dijelu Varaždinske županije. Na zapadu graniči s Gradom Varaždinskim Toplicama, Općinom Ljubešćica te Krapinsko-zagorskom županijom (općinama Budinšćina i Hraščina), na jugu s općinama Visoko i Breznički Hum, jugoistoku s Koprivničko-križevačkom županijom (Općinom Gornja Rijeka), na sjeveru s općinama Beretinec, Sveti Ilija i Gornji Kneginec, a na sjeverozapadu s Gradom Ivancem. Prometno –geografski položaj je povoljan jer prostorom Grada prolazi jedan od glavnih državnih prometnih pravaca Goričan-Zagreb-Rijeka, na kojeg se vežu ostali cestovni pravci državnog i županijskog značaja iz smjera Zaboka, Ivanca, Ludbrega i Križevaca.

Područje Grada prostire se na 111,75 km2, što čini  8,86% ukupne površine Županije.

Grad Novi Marof administrativno se dijeli na 23 naselja: Bela, Donje Makojišće, Filipići, Gornje Makojišće, Grana, Jelenščak, Kamena Gorica, Ključ, Krč, Madžarevo, Možđenec, Novi Marof, Orehovec, Oštrice, Paka, Podevčevo, Podrute, Presečno, Remetinec, Strmec Remetinečki, Sudovec, Topličica, Završje Podbelsko.

Prema površini najveće naselje je Možđenec s 10,05 km², odnosno 8,99% od ukupne površine Grada. Najmanje po veličini je naselje Filipići površine 0,96 km2. Sjedište Grada je naselje Novi Marof. Prosječna veličina naselja prema broju stanovnika iznosi 575 stanovnika po naselju.

Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Popis stanovništva 2011.) Državnog zavoda za statistiku, Grad Novi Marof ima 13.246 stanovnika, što čini 7,53% ukupnog stanovništva Varaždinske županije (175.951). Prema broju stanovnika najveće je naselje Novi Marof s 1.956 stanovnika, a najmanje Bela sa 62 stanovnika. Gustoća naseljenosti na području Grada iznosi 118,53 st/km², što je manje od gustoće stanovništva na razini Županije koja iznosi 139,50 st/km².

Statistički podaci 

Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011., interno JLS 2014.

Naselje Površina Stanovništvo 2011. Gustoća naseljenosti 2011.
km2 broj broj st/km2
1 Bela 2,41 62 25,73
2 Donje Makojišće 8,22 526 63,99
3 Filipići 0,96 122 1,04
4 Gornje Makojišće 3,45 400 115,94
5 Grana 1,38 526 381,16
6 Jelenščak 1,57 213 135,67
7 Kamena Gorica 5,03 232 46,12
8 Ključ 6,20 928 149,68
9 Krč 1,69 418 0,59
10 Madžarevo 7,80 910 116,67
11 Možđenec 10,05 677 67,36
12 Novi Marof 3,71 1.956 527,22
13 Orehovec 3,02 297 98,34
14 Oštrice 3,74 452 120,86
15 Paka 5,23 81 15,49
16 Podevčevo 6,36 737 115,88
17 Podrute 7,90 421 53,29
18 Presečno 5,04 893 177,18
19 Remetinec 6,28 1.477 235,19
20 Strmec Remetinečki 3,64 511 140,38
21 Sudovec 9,41 350 37,19
22 Topličica 1,02 207 202,94
23 Završje Podbelsko 7,64 850 111,26
UKUPNO 111,75 13.246 118,53