POZIV NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA EVERGREEN 54+

164

Pučko otvoreno učilište Novi Marof u partnerstvu s Gradom Novim Marofom provodi projekt „Evergreen 54+“ (referentni broj projekta: UP.02.1.1.03.0158). Svrha projekta „Evergreen 54+“ je povećati uključenost osoba starijih od 54 godine u kulturno-umjetničke sadržaje na području Novog Marofa i Varaždinske županije koji doprinose poboljšanju njihovih različitih vještina te koji, sukladno, podižu razinu vidljivosti njihovih potencijala.

 U prilogu je službeni Poziv za uključivanje u aktivnosti projekta Evergreen 54+ namijenjen isključivo osobama starijim od 54 godine koje imaju prebivalište u Gradu Novom Marofu (23 naselja koja administrativno spadaju u Grad Novi Marof) te u okolnim općinama.

 Ovim putem obavještavamo da isti Poziv uz pripadajući Prijavni obrazac (u otvorenom – Word formatu) proslijedite svim zainteresiranim korisnicima, klijentima, članovima i sl. koji spadaju u prethodno navedenu ciljanu skupinu projekta, a koji bi mogli biti zainteresirani za uključivanje u jednu od projektnih aktivnosti.

Za sve dodatne informacije obratite se osobno u Kulturnom centru “Ivan Rabuzin” Novi Marof ili na broj telefona 042/611-013 ili 042/205-365.

 

Projekt „Evergreen 54+“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.), na temelju rezultata Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Umjetnost i kultura 54+“. 

Organizacija radionica je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Podijeli objavu