Ustanove

USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD NOVI MAROF

1. DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF
Novi Marof, Otona Ivekovića 12
Tel. 041-611-271
Fax. 042-205-044
Internet: http://devnm.xmstudio.info/vrtic-novi-marof/
E-mail: djecji.vrtic.novi.marof@vz.t-com.hr

U realizaciji cjelodnevnog desetsatnog programa i programa predškole uposleno je 21 djelatnik/ca, od toga 14 odgojno obrazovnih djelatnica, ravnateljica, računopolagateljica, kuharica, pomoćna kuharica servirka, dvije spremačice i domar-ložač (7 tehničkog i administrativnog osoblja).
Vrtić provodi cjelodnevni desetsatni program za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu te program predškole.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Novi Marof ima sedam članova. Čine ga članovi iz reda Osnivača, predstavnik/ca roditelja i predstavnik/ce Vrtića.

Članovi iz reda Osnivač su:
 • Miro Sabolić – predsjednik Upravnog vijeća
 • Snježana Vugrin
 • Josip Pofuk
 • Miljenko Slunjski
Predstavnik roditelja:
 • Siniša Novosel – zamjenik predsjednika
Predstavnice Vrtića:
 • Monika Horvat Benjak
 • Katarina Štaba

Ravnateljica: Karolina Fotak
Statut Dječjeg vrtića Novi Marof

2. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF
Novi Marof, Antuna Mihanovića 3, Kulturni centar “Ivan Rabuzin”
Tel. 042-611-234
Fax. 042-205-235
Internet: www.gknm.hr
E-mail: gknm@gknm.hr

Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof osnovana je 1999. g. kao samostalna ustanova. Do 1999. g. djelovala je u sastavu Narodnog sveučilišta.
U knjižnici su zaposlena pet djelatnika.
Uz bogati fond knjižne građe Knjižnica posjeduje i građu na drugim medijima (CD,CD-R,DVD) te vrlo bogatu zavičajnu zbirku.
Korisnicima su na raspolaganju 8 računala za internet i korištenje građe na drugim medijima.

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof:

1. Danijela Koren – predsjednica,
2. Danica Trubelja Koren – član,
3. Nikica Piskač – član,
4. Mirjana Matić Brdar – član,
5. Melita Toplak – član.
v.d. ravnatelja Lidija Zečević
Statut Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof

3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVI MAROF
Novi Marof, Antuna Mihanovića 3 (kulturni centar, računovodstvo, ravnatelj)
Tel. 042-611-013
Fax. 042-205-096
Internet: Pučko otvoreno učilište Novi Marof – Kulturni centar “Ivan Rabuzin”
E-mail: pounovimarof@gmail.com

Pučko otvoreno učilište Novi Marof upravlja Kulturnim centrom “Ivan Rabuzin”.
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof ima pet članova:

  1. dr.sc. Daria Vuger-Kovačić – predsjednica
  2. Zdravko Maltar – član
  3. Anđelko Bošnjak – član
  4. Vlado Milak – član
  5. Zlatko Košćak – član

Ravnatelj: Ivana Kušek
Statut Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof
Izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof


USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1.SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF
Novi Marof, Zagorska 23
Tel: 042/205 109 (Ured ravnateljice Škole)
042/205-110 (Tajništvo i računovodstvo Škole)
E-mail: ured@ss-novimarof.skole.hr
anika.hirs@skole.hr (voditeljica računovodstva)
marina.bukal@skole.hr (pedagoginja Škole)
jasminka.behin@skole.hr (ravnateljica Škole)
ivana.ivanovic1@skole.hr (tajnica Škole)
Web adresa: www.ss-novimarof.skole.hr

Programi u četverogodišnjem trajanju:
– gimnazija – opći smjer
– ekonomist/ica
Program u trogodišnjem trajanju:
– prodavač/ica
Srednjom školom Novi Marof upravlja školski odbor koji ima 7 članova.
Članovi Školskog odbora Srednje škole Novi Marof:
Iz reda osnivača (izbor članova na temelju rješenja župana Varaždinske županije od 17. rujna 2013. godine):

 1. Ljubimka Vitez
 2. Toni Slunjski
 3. Siniša Novosel

Iz reda nastavnika (izbor članova na sjednici Nastavničkog vijeća Srednje škole Novi Marof dana 2. rujna 2013. godine):

  1. Marina Halamek
  2. Valentina Vrbanić Runtić

Iz reda zaposlenika (izbor člana na Skupu zaposlenih):

  1. Ines Klopotan

Iz reda roditelja (izbor člana na sjednici Vijeća roditelja 4. rujna 2013. godine):

 1. Jadranka Bosilj (obavljala dužnost kao članica Školskog odbora iz reda roditelja do 12.10.2014. godine
 2. Bojana Milak ( članica Školskog odbora iz reda roditelja od dana 13. 10. 2014. godine)

2. OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
Novi Marof, Zagorska 23
Tel. 042-611-215
Fax. 042-611-470
Internet: os-novi-marof.skole.hr
E-mail: osnovi.marof1@vz.t-com.hr
Ravnatelj: Anđelko Bošnjak

3.OSNOVNA ŠKOLA PODRUTE
Donje Makojišće 115
Tel. 042-625-780
Fax. 042-625-382
Internet: os-podrute-donje-makoisce.skole.hr
E-mail: os_podrute@skole.t-com.hr
Ravnateljica: Biserka Ratković

4. OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
SLUŽBA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I PALIJATIVNU SKRB NOVI MAROF
Novi Marof, Varaždinska 2
Tel. 042-406-201
Fax. 042-205-305
Internet: www.bolnica-novimarof.hr
E-mail: specijalna-bolnica-za-kronicne-bolesti@vz.htnet.hr
Sanacijski upravitelj: Mladen Smoljanec

5. DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA NOVI MAROF
Novi Marof, Zagorska 21
Tel. 042-215-420
Fax. 042-215-430


USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ DRŽAVA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
Novi Marof, Zagorska 28
Tel. 042-613-600
Fax. 042-613-601
Internet: www.czss-novi-marof.hr
E-mail: czss-novi-marof@vz.t-com.hr
Ravnatelj: Antonija Maltar